tisdag 8 september 2009

Grindstolpen är expert på sorg och död!


Nu har jag kommit på det… vad som skiljer Grindstolpen från de flesta andra byråer.
Vi är experter på sorg och död!! Ja, just det.
Jag och många med mig förväntar sig nog att jobbar man på en begravningsbyrå är man just det. Men nu har jag förstått att så inte är fallet.
En högt uppsatt person inom branschen sa till mig vid ett tillfälle “Vi försöker undvika sorg, helt enkelt för att vi inte har den kompetensen. Men det är klart ibland kommer vi in på det ändå".
Jag har fram till nu avfärdat detta och tänkt att så kan det väl inte vara. Först nu har jag förstått att uttalandet stämmer. Man vill helt enkelt hålla samtalen runt ämnen som tid och plats t.ex. Man har inte förstått att man kan hjälpa kunden att ta avsked och vilken betydelse det har för sorgearbetet.
På Grindstolpen erbjuds alla kunder ett ansvarsfullt och noga utprovat koncept för avskedstagande (visning). Ca 80% av kunderna väljer detta. På andra byråer ligger siffran oftast på 3-5%.
Vi lever i ett samhälle i dag som väljer att “gömma undan” döden. Följden blir ofta rädsla p.g.a. okunskap. Vi erbjuder kunskap och stöd vilket resulterar i att kunderna märker att det inte är så farligt samt får stor hjälp med sitt sorgarbete.

Inga kommentarer: